k.ú.: 780651 - Vacetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540609 - Pavlov NUTS5 CZ0715540609
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 432315
zahrada 26 30270
travní p. 63 280830
lesní poz 94 336065
vodní pl. nádrž umělá 2 1594
vodní pl. tok přirozený 2 927
zast. pl. 19 10017
ostat.pl. jiná plocha 19 26217
ostat.pl. neplodná půda 37 24853
ostat.pl. ostat.komunikace 20 26867
ostat.pl. silnice 1 14870
Celkem KN 329 1184825
Par. KMD 329 1184825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 19
LV 39
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2017
KM-D 1:2000 19.05.2000 07.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1886 19.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.08.2019 02:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.