k.ú.: 780600 - Kamenická Nová Víska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 140345
zahrada 81 60526
ovoc. sad 5 20183
travní p. 162 1000579
lesní poz 31 167310
vodní pl. tok přirozený 12 19445
vodní pl. tok umělý 1 36
zast. pl. společný dvůr 1 770
zast. pl. zbořeniště 37 12602
zast. pl. 69 23896
ostat.pl. dráha 2 39966
ostat.pl. jiná plocha 16 42158
ostat.pl. manipulační pl. 10 5771
ostat.pl. neplodná půda 24 17604
ostat.pl. ostat.komunikace 49 33321
ostat.pl. silnice 4 24145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 62 77372
Celkem KN 591 1686029
Par. KMD 591 1686029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 46
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 67
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 105
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2009
S-SK GS 1843 24.06.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.08.2019 01:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.