k.ú.: 780456 - Lažínky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591181 - Moravské Budějovice NUTS5 CZ0634591181
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 416 2705598
zahrada 83 83764
travní p. 95 306683
lesní poz 2 9267
vodní pl. rybník 1 17967
vodní pl. tok přirozený 1 606
vodní pl. tok umělý 50 11213
zast. pl. společný dvůr 2 521
zast. pl. zbořeniště 4 1594
zast. pl. 134 62805
ostat.pl. dráha 2 12896
ostat.pl. jiná plocha 73 50222
ostat.pl. manipulační pl. 2 2602
ostat.pl. mez, stráň 1 1201
ostat.pl. neplodná půda 2 151
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1866
ostat.pl. ostat.komunikace 109 95903
ostat.pl. silnice 37 131583
Celkem KN 1015 3496442
Par. KMD 1015 3496442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 74
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 131
LV 173
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2010
KM-D 1:2000 01.12.2000 28.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 19.09.2020 05:09

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.