k.ú.: 780413 - Mokrá u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553263 - Vesce NUTS5 CZ0317553263
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 1444730
zahrada 45 37577
travní p. 48 170870
lesní poz 143 451712
vodní pl. nádrž přírodní 2 5975
vodní pl. tok umělý 3 455
vodní pl. zamokřená pl. 10 27327
zast. pl. zbořeniště 3 484
zast. pl. 29 21703
ostat.pl. jiná plocha 6 8080
ostat.pl. manipulační pl. 8 3655
ostat.pl. neplodná půda 4 5963
ostat.pl. ostat.komunikace 49 61979
ostat.pl. silnice 4 19443
Celkem KN 421 2259953
Par. DKM 292 2158747
Par. KMD 129 101206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 29
LV 79
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.03.2020 1:1000 13.03.2020 *)
KMD 1:1000 16.12.2013
S-SK GS 1:2880 1828 13.03.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 22.09.2020 16:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička