k.ú.: 780413 - Mokrá u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553263 - Vesce NUTS5 CZ0317553263
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 1444730
zahrada 45 37588
travní p. 48 170870
lesní poz 143 451712
vodní pl. nádrž přírodní 2 5975
vodní pl. tok umělý 3 455
vodní pl. zamokřená pl. 10 27327
zast. pl. zbořeniště 3 484
zast. pl. 32 21508
ostat.pl. jiná plocha 7 8284
ostat.pl. manipulační pl. 8 3655
ostat.pl. neplodná půda 4 5963
ostat.pl. ostat.komunikace 52 61979
ostat.pl. silnice 4 19443
Celkem KN 428 2259973
Par. DKM 292 2158747
Par. KMD 136 101226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 26
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 32
LV 79
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.03.2020 1:1000 13.03.2020 *)
KMD 1:1000 16.12.2013
S-SK GS 1:2880 1828 13.03.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 13.08.2022 02:04

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.