k.ú.: 780090 - Čáslav u Verneřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562921 - Verneřice NUTS5 CZ0421562921
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 337624
zahrada 28 15961
travní p. 73 938347
lesní poz 49 140186
vodní pl. nádrž přírodní 3 305
vodní pl. tok přirozený 1 1625
vodní pl. tok umělý 1 200
zast. pl. společný dvůr 1 393
zast. pl. zbořeniště 34 12920
zast. pl. 16 4936
ostat.pl. jiná plocha 13 11243
ostat.pl. manipulační pl. 2 4025
ostat.pl. neplodná půda 123 127707
ostat.pl. ostat.komunikace 26 22596
ostat.pl. silnice 3 6726
Celkem KN 381 1624794
Par. KMD 381 1624794
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 16
LV 41
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2015
KMD 23.11.2015 1:1000 23.11.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1841 22.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 24.08.2019 15:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.