k.ú.: 780014 - Vendryně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 554928 - Vendryně NUTS5 CZ0802554928
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1527 4419544
zahrada 1419 1341644
ovoc. sad 14 435312
travní p. 1681 3943856
lesní poz les s budovou 1 114
lesní poz les(ne hospodář) 10 952441
lesní poz 385 7953689
vodní pl. nádrž přírodní 1 120
vodní pl. nádrž umělá 1 473
vodní pl. tok přirozený 235 391389
vodní pl. tok umělý 1 309
vodní pl. zamokřená pl. 13 20934
zast. pl. společný dvůr 44 30042
zast. pl. zbořeniště 24 4837
zast. pl. 1887 408347
ostat.pl. dráha 1 36603
ostat.pl. jiná plocha 287 121690
ostat.pl. manipulační pl. 10 25574
ostat.pl. neplodná půda 208 258183
ostat.pl. ostat.komunikace 509 438994
ostat.pl. pohřeb. 4 10386
ostat.pl. silnice 72 110775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 36495
ostat.pl. zeleň 9 12635
Celkem KN 8351 20954386
Par. DKM 8351 20954386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 486
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 777
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
č.e. zem.stav 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 166
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 238
rozestav. 9
Celkem BUD 1874
byt.z. byt 29
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 4
Celkem JED 40
LV 2245
spoluvlastník 3254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2006 zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP -21.5.2009
ZMVM 01.01.1991 15.05.2006 intravilán 1:1000, extravilán 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 02.06.2020 19:44

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.