k.ú.: 780014 - Vendryně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 554928 - Vendryně NUTS5 CZ0802554928
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1518 4423727
zahrada 1404 1340978
ovoc. sad 14 435312
travní p. 1679 3944480
lesní poz les(ne hospodář) 10 952441
lesní poz 385 7954107
vodní pl. nádrž přírodní 1 120
vodní pl. nádrž umělá 1 473
vodní pl. tok přirozený 235 391389
vodní pl. tok umělý 1 309
vodní pl. zamokřená pl. 13 20934
zast. pl. společný dvůr 44 30042
zast. pl. zbořeniště 24 4837
zast. pl. 1867 404944
ostat.pl. dráha 1 36603
ostat.pl. jiná plocha 284 120465
ostat.pl. manipulační pl. 10 25574
ostat.pl. neplodná půda 208 258183
ostat.pl. ostat.komunikace 507 439182
ostat.pl. pohřeb. 4 10386
ostat.pl. silnice 72 110775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 36495
ostat.pl. zeleň 9 12635
Celkem KN 8299 20954391
Par. DKM 8299 20954391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 523
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 725
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
č.e. zem.stav 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 164
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 238
rozestav. 9
Celkem BUD 1854
byt.z. byt 29
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 2
Celkem JED 38
LV 2229
spoluvlastník 3226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2006 Zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP -21.5.2009.
ZMVM 01.01.1991 15.05.2006 intravilán 1:1000, extravilán 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 19.05.2019 14:51

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.