k.ú.: 779873 - Veltrusy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535273 - Veltrusy NUTS5 CZ0206535273
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 2490
orná půda 802 3418901
zahrada 803 372386
ovoc. sad 61 144256
travní p. 125 291812
lesní poz 78 106722
vodní pl. tok přirozený 5 224308
vodní pl. tok umělý 19 94494
zast. pl. společný dvůr 25 16726
zast. pl. zbořeniště 26 8148
zast. pl. 1261 450046
ostat.pl. dráha 2 1864
ostat.pl. jiná plocha 239 235937
ostat.pl. manipulační pl. 177 539956
ostat.pl. neplodná půda 168 178033
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 292
ostat.pl. ostat.komunikace 421 281082
ostat.pl. pohřeb. 1 11194
ostat.pl. silnice 31 168569
ostat.pl. skládka 2 57795
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 25720
ostat.pl. zeleň 139 1375857
Celkem KN 4395 8006588
Par. KMD 4395 8006588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 453
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 295
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 119
bez čp/če jiná st. 138
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 36
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 2
vod.dílo plav.úč. 4
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1219
byt.z. byt 79
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 117
LV 1294
spoluvlastník 1985

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.07.2019 17:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.