k.ú.: 779873 - Veltrusy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535273 - Veltrusy NUTS5 CZ0206535273
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 2490
orná půda 802 3418301
zahrada 805 372188
ovoc. sad 64 144122
travní p. 125 291812
lesní poz 78 105765
vodní pl. tok přirozený 5 224308
vodní pl. tok umělý 19 94494
zast. pl. společný dvůr 25 16685
zast. pl. zbořeniště 26 8148
zast. pl. 1289 451621
ostat.pl. dráha 2 1864
ostat.pl. jiná plocha 245 236091
ostat.pl. manipulační pl. 177 539956
ostat.pl. neplodná půda 168 177802
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 292
ostat.pl. ostat.komunikace 422 281725
ostat.pl. pohřeb. 1 11194
ostat.pl. silnice 32 168569
ostat.pl. skládka 2 57795
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 25720
ostat.pl. zeleň 139 1375632
Celkem KN 4436 8006574
Par. KMD 4436 8006574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 451
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 307
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 134
bez čp/če jiná st. 141
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 36
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 2
vod.dílo plav.úč. 4
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1247
byt.z. byt 79
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 117
LV 1302
spoluvlastník 1992

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 06.06.2020 23:56

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.