k.ú.: 779563 - Velký Borek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535265 - Velký Borek NUTS5 CZ0206535265
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 2812993
zahrada 214 102778
ovoc. sad 3 7296
travní p. 44 214961
lesní poz les(ne hospodář) 7 15197
lesní poz 100 402881
vodní pl. nádrž umělá 4 451
vodní pl. rybník 1 9420
vodní pl. tok přirozený 10 15774
vodní pl. tok umělý 10 16945
vodní pl. zamokřená pl. 3 15047
zast. pl. společný dvůr 3 292
zast. pl. zbořeniště 1 322
zast. pl. 339 127677
ostat.pl. dráha 5 46503
ostat.pl. jiná plocha 42 14490
ostat.pl. manipulační pl. 67 78846
ostat.pl. neplodná půda 99 200705
ostat.pl. ostat.komunikace 96 146165
ostat.pl. silnice 16 25603
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11857
ostat.pl. zeleň 12 5003
Celkem KN 1436 4271206
Par. DKM 1436 4271206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 182
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 70
č.p. víceúčel 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 331
byt.z. byt 12
obč.z. byt 1
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 16
LV 445
spoluvlastník 639

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.02.2012 1:1000 13.03.2012 *)
DKM 1:1000 01.12.2005
ZMVM 1:1000 01.03.1989 30.11.2005 též 1:2000
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 02.06.2020 15:25

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.