k.ú.: 779539 - Velký Bor u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557382 - Velký Bor NUTS5 CZ0322557382
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 912 4822927
zahrada 105 86971
travní p. 462 948914
lesní poz les s budovou 2 107
lesní poz 242 1760235
vodní pl. nádrž přírodní 5 1932
vodní pl. nádrž umělá 7 1843
vodní pl. rybník 13 132133
vodní pl. tok přirozený 1 3190
vodní pl. tok umělý 178 49102
vodní pl. zamokřená pl. 3 7603
zast. pl. společný dvůr 7 1351
zast. pl. zbořeniště 2 807
zast. pl. 256 115585
ostat.pl. dráha 2 59180
ostat.pl. jiná plocha 97 102320
ostat.pl. manipulační pl. 55 60354
ostat.pl. neplodná půda 276 166677
ostat.pl. ostat.komunikace 166 99093
ostat.pl. pohřeb. 1 2167
ostat.pl. silnice 70 123178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12781
ostat.pl. zeleň 7 5647
Celkem KN 2870 8564097
Par. DKM 1142 1541832
Par. KMD 1728 7022265
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 245
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 18
Celkem JED 44
LV 270
spoluvlastník 367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.03.2011
KMD 1:1000 11.03.2011
THM-V 1:2000 01.04.1961 11.03.2011
S-SK GS 1:2880 1837 11.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.07.2019 16:00

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.