k.ú.: 779385 - Velké Svatoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579785 - Velké Svatoňovice NUTS5 CZ0525579785
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 3027441
zahrada 549 533364
travní p. 531 1580132
lesní poz 252 1379501
vodní pl. nádrž umělá 5 69965
vodní pl. tok přirozený 86 21701
vodní pl. tok umělý 5 1679
vodní pl. zamokřená pl. 1 94
zast. pl. společný dvůr 7 36440
zast. pl. zbořeniště 7 1142
zast. pl. 620 146694
ostat.pl. dráha 2 75931
ostat.pl. jiná plocha 101 59957
ostat.pl. manipulační pl. 62 49103
ostat.pl. neplodná půda 81 46236
ostat.pl. ostat.komunikace 388 250051
ostat.pl. silnice 6 24810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 29831
ostat.pl. zeleň 11 4583
Celkem KN 3086 7338655
GP 35 38044
Celkem ZE 35 38044
Par. KMD 3086 7338655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 177
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 177
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 46
Celkem BUD 590
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 620
spoluvlastník 848

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1840 14.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.05.2019 17:11

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.