k.ú.: 779385 - Velké Svatoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579785 - Velké Svatoňovice NUTS5 CZ0525579785
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 368 2989302
zahrada 558 534079
travní p. 533 1617112
lesní poz 252 1379501
vodní pl. nádrž umělá 5 69846
vodní pl. tok přirozený 86 21855
vodní pl. tok umělý 5 1679
vodní pl. zamokřená pl. 1 94
zast. pl. společný dvůr 7 36440
zast. pl. zbořeniště 7 1004
zast. pl. 624 147445
ostat.pl. dráha 2 75931
ostat.pl. jiná plocha 104 60442
ostat.pl. manipulační pl. 62 49127
ostat.pl. neplodná půda 81 46236
ostat.pl. ostat.komunikace 388 249535
ostat.pl. silnice 6 24810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 29831
ostat.pl. zeleň 11 4583
Celkem KN 3110 7338852
GP 35 38029
Celkem ZE 35 38029
Par. KMD 3110 7338852
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 176
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 177
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 46
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 593
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 624
spoluvlastník 854

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1840 14.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 01.06.2020 18:02

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.