k.ú.: 779075 - Velké Kunětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 569453 - Velké Kunětice NUTS5 CZ0711569453
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 677 6232878
zahrada 417 345423
travní p. 102 190730
lesní poz 118 2277661
vodní pl. nádrž umělá 1 400
vodní pl. tok přirozený 98 25660
vodní pl. tok umělý 121 24129
vodní pl. zamokřená pl. 2 693
zast. pl. společný dvůr 6 940
zast. pl. zbořeniště 66 28235
zast. pl. 249 93504
ostat.pl. jiná plocha 168 220633
ostat.pl. manipulační pl. 10 43555
ostat.pl. neplodná půda 97 69010
ostat.pl. ostat.komunikace 267 120824
ostat.pl. pohřeb. 2 3351
ostat.pl. silnice 16 130253
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17496
ostat.pl. zeleň 1 704
Celkem KN 2420 9826079
PK 4 44024
GP 76 728078
Celkem ZE 80 772102
Par. DKM 2 2216
Par. KMD 2418 9823863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 171
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 35
Celkem BUD 245
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 282
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 21.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 19.07.2019 21:05

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.