k.ú.: 778681 - Velké Březno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568350 - Velké Březno NUTS5 CZ0427568350
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 84
orná půda 42 264512
zahrada 252 155448
travní p. 243 417639
lesní poz 39 3322473
vodní pl. tok přirozený 18 187263
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 77
zast. pl. společný dvůr 19 5921
zast. pl. zbořeniště 13 2510
zast. pl. 525 123544
ostat.pl. dráha 10 81877
ostat.pl. jiná plocha 224 151742
ostat.pl. manipulační pl. 43 62546
ostat.pl. neplodná půda 34 34852
ostat.pl. ostat.komunikace 191 149358
ostat.pl. silnice 12 32889
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 25605
ostat.pl. zeleň 17 37878
Celkem KN 1688 5056218
Par. DKM 1688 5056218
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 144
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 118
č.p. výroba 1
č.e. garáž 43
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 496
byt.z. byt 100
Celkem JED 100
LV 505
spoluvlastník 717

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2000
ZMVM 1:2000 01.10.1986 05.06.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.10.1986 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 23:32

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.