k.ú.: 778681 - Velké Březno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568350 - Velké Březno NUTS5 CZ0427568350
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 84
orná půda 42 264512
zahrada 253 156652
travní p. 243 417650
lesní poz 39 3322473
vodní pl. tok přirozený 18 187263
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 77
zast. pl. společný dvůr 19 5921
zast. pl. zbořeniště 13 2510
zast. pl. 523 122813
ostat.pl. dráha 10 81877
ostat.pl. jiná plocha 222 151045
ostat.pl. manipulační pl. 43 62758
ostat.pl. neplodná půda 34 34852
ostat.pl. ostat.komunikace 189 149357
ostat.pl. silnice 12 32889
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 25605
ostat.pl. zeleň 17 37878
Celkem KN 1683 5056216
Par. DKM 1683 5056216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 146
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 114
č.p. výroba 1
č.e. garáž 43
č.e. jiná st. 8
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 493
byt.z. byt 100
Celkem JED 100
LV 506
spoluvlastník 718

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2000
ZMVM 1:2000 01.10.1986 05.06.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.10.1986 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 21.07.2019 17:28

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.