k.ú.: 778664 - Velké Albrechtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568422 - Velké Albrechtice NUTS5 CZ0804568422
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 487 9097162
zahrada 543 348857
ovoc. sad 1 34511
travní p. 260 923778
lesní poz 118 179833
vodní pl. nádrž přírodní 1 84
vodní pl. nádrž umělá 6 25457
vodní pl. tok přirozený 43 106740
vodní pl. tok umělý 53 13127
zast. pl. společný dvůr 12 23141
zast. pl. zbořeniště 18 7187
zast. pl. 686 285112
ostat.pl. dráha 5 44875
ostat.pl. dálnice 6 326396
ostat.pl. jiná plocha 237 382120
ostat.pl. manipulační pl. 82 255112
ostat.pl. neplodná půda 31 23238
ostat.pl. ostat.komunikace 248 316283
ostat.pl. pohřeb. 1 2930
ostat.pl. silnice 17 139072
ostat.pl. skládka 1 4389
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17029
ostat.pl. zeleň 61 452037
Celkem KN 2923 13008470
Par. DKM 721 10715608
Par. KMD 2202 2292862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 292
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 12
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 140
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 35
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 93
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 683
byt.z. byt 16
obč.z. byt 9
Celkem JED 25
LV 755
spoluvlastník 1187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2012
DKM-KPÚ 25.05.2010 1:1000 07.07.2010 *) na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1836 11.05.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.03.2019 10:39

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".