k.ú.: 778494 - Velká Lečice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513539 - Velká Lečice NUTS5 CZ020B513539
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 499 3694987
zahrada 158 85411
ovoc. sad 2 13502
travní p. 273 490167
lesní poz 66 557724
vodní pl. nádrž umělá 9 7358
vodní pl. tok přirozený 25 29801
zast. pl. společný dvůr 2 626
zast. pl. zbořeniště 2 497
zast. pl. 199 54720
ostat.pl. jiná plocha 55 32235
ostat.pl. manipulační pl. 13 10671
ostat.pl. neplodná půda 120 77268
ostat.pl. ostat.komunikace 128 110677
ostat.pl. silnice 1 27304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5042
Celkem KN 1554 5197990
Par. KMD 1554 5197990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 192
LV 260
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2013
S-SK GS 1:2880 1840 27.03.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 18:49

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.