k.ú.: 778494 - Velká Lečice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513539 - Velká Lečice NUTS5 CZ020B513539
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 497 3694987
zahrada 157 85440
ovoc. sad 2 13502
travní p. 266 482440
lesní poz 66 557724
vodní pl. nádrž umělá 8 7512
vodní pl. tok přirozený 25 29801
zast. pl. společný dvůr 2 626
zast. pl. zbořeniště 2 497
zast. pl. 195 53791
ostat.pl. jiná plocha 53 34969
ostat.pl. manipulační pl. 13 10671
ostat.pl. neplodná půda 126 82972
ostat.pl. ostat.komunikace 127 110712
ostat.pl. silnice 1 27304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5042
Celkem KN 1542 5197990
Par. KMD 1542 5197990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 189
LV 259
spoluvlastník 332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2013
S-SK GS 1:2880 1840 27.03.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 19:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.