k.ú.: 778273 - Velká Bukovina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562891 - Velká Bukovina NUTS5 CZ0421562891
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 2295411
zahrada 309 173001
ovoc. sad 5 18877
travní p. 308 2015966
lesní poz 48 1073128
vodní pl. nádrž umělá 3 664
vodní pl. tok přirozený 3 9618
zast. pl. zbořeniště 71 20397
zast. pl. 195 60661
ostat.pl. jiná plocha 50 51489
ostat.pl. manipulační pl. 24 35233
ostat.pl. neplodná půda 110 168904
ostat.pl. ostat.komunikace 158 122033
ostat.pl. pohřeb. 1 2372
ostat.pl. silnice 6 27941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7674
Celkem KN 1429 6083369
Par. DKM 1429 6083369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 194
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 234
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.10.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 25.10.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.08.2019 09:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.