k.ú.: 778214 - Velká Bíteš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1631
orná půda 2026 8812095
zahrada 921 642118
ovoc. sad 22 83428
travní p. mez, stráň 13 13475
travní p. 664 1013160
lesní poz les s budovou 15 701
lesní poz 104 2105640
vodní pl. nádrž umělá 18 85725
vodní pl. rybník 23 83641
vodní pl. tok přirozený 93 111446
vodní pl. tok umělý 28 10971
vodní pl. zamokřená pl. 2 18948
zast. pl. společný dvůr 4 739
zast. pl. zbořeniště 9 2799
zast. pl. 1618 512803
ostat.pl. dobývací prost. 2 6212
ostat.pl. dálnice 4 295175
ostat.pl. jiná plocha 437 290403
ostat.pl. manipulační pl. 141 374668
ostat.pl. neplodná půda 205 194832
ostat.pl. ostat.komunikace 487 392458
ostat.pl. pohřeb. 3 18096
ostat.pl. silnice 114 250615
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 23366
ostat.pl. zeleň 222 94064
Celkem KN 7186 15439209
Par. DKM 7186 15439209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 68
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 44
č.p. rod.dům 790
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 262
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če výroba 74
bez čp/če zem.stav 70
rozestav. 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1600
byt.z. byt 637
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 90
obč.z. garáž 10
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 787
LV 2419
spoluvlastník 4194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.1999
THM-V 1:1000 01.04.1983 15.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.01.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 07:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.