k.ú.: 778133 - Veliš u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573728 - Veliš NUTS5 CZ0522573728
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 2580467
zahrada 80 96975
ovoc. sad 7 32910
travní p. 28 188997
lesní poz 3 110876
vodní pl. nádrž přírodní 1 320
vodní pl. nádrž umělá 1 13537
vodní pl. rybník 1 88069
vodní pl. tok přirozený 8 12613
zast. pl. zbořeniště 1 61
zast. pl. 99 62723
ostat.pl. jiná plocha 38 48690
ostat.pl. neplodná půda 4 12283
ostat.pl. ostat.komunikace 40 68279
ostat.pl. pohřeb. 2 4576
ostat.pl. silnice 10 42834
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2965
ostat.pl. zeleň 16 28000
Celkem KN 458 3395175
Par. DKM 458 3395175
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 48
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 16
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 93
LV 143
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.10.2019 Nové mapování
KMD 1:1000 13.10.2015 15.10.2019
DKM-KPÚ 1:1000 12.04.2013
S-SK GS 1:2880 1842 13.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 01.10.2020 07:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička