k.ú.: 778036 - Velim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533831 - Velim NUTS5 CZ0204533831
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1178 10078349
zahrada 669 381594
ovoc. sad 30 95955
travní p. 56 158184
lesní poz 41 172035
vodní pl. nádrž umělá 7 14540
vodní pl. rybník 2 15390
vodní pl. tok přirozený 209 76167
vodní pl. tok umělý 10 2985
vodní pl. zamokřená pl. 23 58680
zast. pl. společný dvůr 46 12842
zast. pl. zbořeniště 12 5501
zast. pl. 980 398004
ostat.pl. dráha 12 201956
ostat.pl. jiná plocha 131 138225
ostat.pl. manipulační pl. 104 151394
ostat.pl. neplodná půda 102 114112
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 14941
ostat.pl. ostat.komunikace 256 265167
ostat.pl. pohřeb. 3 13006
ostat.pl. silnice 14 116149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 42426
ostat.pl. zeleň 9 15290
Celkem KN 3907 12542892
Par. KMD 3907 12542892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 424
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 207
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 97
bez čp/če jiná st. 121
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 974
byt.z. byt 53
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 20
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 76
LV 1061
spoluvlastník 1688

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2015
S-SK GS 1:2880 1842 31.07.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 26.09.2020 00:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička