k.ú.: 777650 - Pastuchovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566781 - Pastuchovice NUTS5 CZ0325566781
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 4585618
zahrada 86 75370
travní p. 88 713962
lesní poz 289 2210588
vodní pl. nádrž umělá 5 40305
vodní pl. tok umělý 13 27255
vodní pl. zamokřená pl. 2 10966
zast. pl. společný dvůr 1 163
zast. pl. zbořeniště 1 1899
zast. pl. 77 37216
ostat.pl. dráha 5 133520
ostat.pl. jiná plocha 74 92806
ostat.pl. manipulační pl. 3 9014
ostat.pl. neplodná půda 25 56474
ostat.pl. ostat.komunikace 84 157828
ostat.pl. silnice 3 32431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8850
ostat.pl. zeleň 21 43568
Celkem KN 897 8237833
Par. DKM 370 6153887
Par. KMD 527 2083946
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 14
č.p. shromaž. 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 77
LV 99
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010 část, intravilán
DKM-KPÚ 27.03.2008 1:1000 15.04.2008 *) část extravilánu
S-SK GS 1:2880 1841 24.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička