k.ú.: 777501 - Vědlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 2775747
chmelnice 4 22852
zahrada 133 69505
travní p. 121 1139593
lesní poz 48 955994
vodní pl. nádrž umělá 1 1952
vodní pl. tok přirozený 6 22622
vodní pl. tok umělý 2 3127
zast. pl. společný dvůr 3 3209
zast. pl. zbořeniště 19 6373
zast. pl. 131 63647
ostat.pl. jiná plocha 52 31892
ostat.pl. manipulační pl. 17 48966
ostat.pl. neplodná půda 224 516366
ostat.pl. ostat.komunikace 96 121050
ostat.pl. silnice 10 34369
Celkem KN 953 5817264
Par. DKM 628 5685888
Par. KMD 325 131376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 129
LV 125
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2017
DKM-KPÚ 09.02.2011 1:1000 21.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1843 06.04.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 20.09.2020 22:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.