k.ú.: 777439 - Koníkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596957 - Věcov NUTS5 CZ0635596957
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 456649
zahrada 47 32897
travní p. 156 475195
lesní poz 29 1937723
vodní pl. zamokřená pl. 2 313
zast. pl. zbořeniště 6 721
zast. pl. 47 12068
ostat.pl. jiná plocha 37 20444
ostat.pl. manipulační pl. 7 3168
ostat.pl. neplodná půda 86 25528
ostat.pl. ostat.komunikace 107 57417
ostat.pl. silnice 18 18506
Celkem KN 611 3040629
Par. KMD 611 3040629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 47
LV 77
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 12:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.