k.ú.: 777374 - Včelákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572462 - Včelákov NUTS5 CZ0531572462
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 504636
zahrada 270 122737
ovoc. sad 2 5595
travní p. 747 1295270
lesní poz 128 3854303
vodní pl. nádrž přírodní 2 2305
vodní pl. nádrž umělá 4 1309
vodní pl. rybník 4 8575
vodní pl. tok přirozený 1 111
zast. pl. společný dvůr 1 190
zast. pl. zbořeniště 2 188
zast. pl. 203 47325
ostat.pl. jiná plocha 60 21324
ostat.pl. manipulační pl. 17 10034
ostat.pl. neplodná půda 83 32972
ostat.pl. ostat.komunikace 91 71428
ostat.pl. pohřeb. 1 3939
ostat.pl. silnice 3 68605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 15372
Celkem KN 1915 6066218
Par. KMD 1915 6066218
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 202
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 282
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2015
S-SK GS 1:2880 1839 24.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 23.05.2019 13:28

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.