k.ú.: 777277 - Veselice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582603 - Vavřinec NUTS5 CZ0641582603
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 693243
zahrada 115 63339
ovoc. sad 1 2572
travní p. 60 219066
lesní poz ostat.komunikace 4 7789
lesní poz 8 2757292
vodní pl. nádrž umělá 1 894
zast. pl. zbořeniště 1 4
zast. pl. 147 39114
ostat.pl. jiná plocha 62 37522
ostat.pl. manipulační pl. 6 10137
ostat.pl. neplodná půda 15 36688
ostat.pl. ostat.komunikace 47 74945
ostat.pl. silnice 6 18680
ostat.pl. zeleň 6 626
Celkem KN 637 3961911
Par. DKM 298 3824863
Par. KMD 339 137048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 93
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 144
LV 169
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
DKM-KPÚ 25.04.2008 1:1000 25.04.2008 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.09.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 29.09.2020 16:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička