k.ú.: 777153 - Sazomín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 588237 - Sazomín NUTS5 CZ0635588237
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 591 2326626
zahrada 143 54231
travní p. 371 725058
lesní poz 187 1800835
vodní pl. nádrž umělá 19 81554
vodní pl. rybník 4 7955
vodní pl. tok přirozený 42 19854
vodní pl. tok umělý 10 2967
zast. pl. zbořeniště 8 846
zast. pl. 137 49567
ostat.pl. dráha 3 33459
ostat.pl. jiná plocha 75 35046
ostat.pl. manipulační pl. 43 26069
ostat.pl. neplodná půda 82 42801
ostat.pl. ostat.komunikace 124 55448
ostat.pl. silnice 15 25049
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3297
ostat.pl. zeleň 5 452
Celkem KN 1860 5291114
Par. KMD 1860 5291114
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 133
LV 171
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.07.2019 21:13

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.