k.ú.: 777153 - Sazomín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 588237 - Sazomín NUTS5 CZ0635588237
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 591 2326626
zahrada 143 54231
travní p. 371 725058
lesní poz 187 1800835
vodní pl. nádrž umělá 19 81554
vodní pl. rybník 4 7955
vodní pl. tok přirozený 42 19854
vodní pl. tok umělý 10 2967
zast. pl. zbořeniště 8 846
zast. pl. 137 49565
ostat.pl. dráha 3 33459
ostat.pl. jiná plocha 79 36001
ostat.pl. manipulační pl. 44 26069
ostat.pl. neplodná půda 82 42801
ostat.pl. ostat.komunikace 132 56694
ostat.pl. silnice 14 22819
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3297
ostat.pl. zeleň 5 452
Celkem KN 1872 5291083
Par. KMD 1872 5291083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 133
LV 174
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 04:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.