k.ú.: 776921 - Cítkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572454 - Vápenný Podol NUTS5 CZ0531572454
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 35 15700
ovoc. sad 2 6418
travní p. 95 318132
lesní poz 19 2372171
vodní pl. nádrž umělá 1 3109
zast. pl. 38 6108
ostat.pl. jiná plocha 16 8990
ostat.pl. neplodná půda 17 92229
ostat.pl. ostat.komunikace 14 16650
Celkem KN 237 2839507
Par. KMD 237 2839507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 7
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 38
LV 57
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 13.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.09.2020 05:16

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.