k.ú.: 776823 - Drválovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582590 - Vanovice NUTS5 CZ0641582590
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 2948052
zahrada 106 101451
ovoc. sad 10 18630
travní p. 108 356592
lesní poz 132 1082965
vodní pl. nádrž umělá 1 264
vodní pl. tok přirozený 20 10332
vodní pl. tok umělý 17 13831
zast. pl. zbořeniště 2 803
zast. pl. 94 42643
ostat.pl. jiná plocha 29 13116
ostat.pl. manipulační pl. 8 28346
ostat.pl. neplodná půda 52 70477
ostat.pl. ostat.komunikace 75 107500
ostat.pl. silnice 8 37186
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11853
ostat.pl. zeleň 2 108
Celkem KN 1073 4844149
Par. KMD 1073 4844149
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 92
LV 161
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2010
S-SK ŠD 1:2500 1934 15.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.01.1934


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 23.09.2020 14:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička