k.ú.: 776629 - Valkeřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562874 - Valkeřice NUTS5 CZ0421562874
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 4842893
zahrada 407 198381
travní p. 589 3783500
lesní poz 206 4235495
vodní pl. nádrž přírodní 2 900
vodní pl. nádrž umělá 7 2802
vodní pl. tok přirozený 12 28449
vodní pl. tok umělý 1 1463
vodní pl. zamokřená pl. 10 4052
zast. pl. zbořeniště 99 23899
zast. pl. 278 116221
ostat.pl. dobývací prost. 6 36859
ostat.pl. jiná plocha 42 27588
ostat.pl. manipulační pl. 36 77657
ostat.pl. neplodná půda 527 343545
ostat.pl. ostat.komunikace 336 272446
ostat.pl. pohřeb. 2 5252
ostat.pl. silnice 20 94988
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18740
ostat.pl. zeleň 5 3137
Celkem KN 2736 14118267
Par. KMD 2736 14118267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 139
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 19
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 276
LV 334
spoluvlastník 438

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 25.11.2013 1:1000 25.11.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1843 24.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.08.2019 21:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.