k.ú.: 776505 - Krhová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 500062 - Krhová NUTS5 CZ0723500062
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 629 2070520
zahrada 798 767144
ovoc. sad 10 45562
travní p. mez, stráň 1 1159
travní p. 525 1114116
lesní poz 222 3035039
vodní pl. nádrž umělá 3 2716
vodní pl. rybník 1 2375
vodní pl. tok přirozený 71 45592
vodní pl. zamokřená pl. 10 17533
zast. pl. společný dvůr 14 2450
zast. pl. zbořeniště 7 2581
zast. pl. 949 192446
ostat.pl. dráha 9 71216
ostat.pl. jiná plocha 153 136899
ostat.pl. manipulační pl. 74 59010
ostat.pl. neplodná půda 225 151089
ostat.pl. ostat.komunikace 317 261087
ostat.pl. pohřeb. 1 4914
ostat.pl. silnice 22 50036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 16852
ostat.pl. zeleň 7 3166
Celkem KN 4058 8053502
Par. DKM 4058 8053502
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 28
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 514
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 100
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 11
Celkem BUD 935
byt.z. byt 104
byt.z. garáž 56
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 1
Celkem JED 173
LV 1268
spoluvlastník 1713

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.02.1997
ZMVM 1:2000 01.06.1988 11.02.1997
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.06.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 14.07.2020 07:42

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.