k.ú.: 776319 - Valašské Klobouky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585891 - Valašské Klobouky NUTS5 CZ0724585891
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1070 2361364
zahrada 882 482747
ovoc. sad 138 354006
travní p. mez, stráň 2 1333
travní p. 1257 2406220
lesní poz 682 5935454
vodní pl. nádrž umělá 4 8271
vodní pl. tok přirozený 111 105914
vodní pl. tok umělý 43 12744
vodní pl. zamokřená pl. 11 31330
zast. pl. společný dvůr 50 11264
zast. pl. zbořeniště 25 3421
zast. pl. 1722 405426
ostat.pl. dráha 9 174882
ostat.pl. jiná plocha 679 418062
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 48
ostat.pl. manipulační pl. 244 259243
ostat.pl. neplodná půda 503 376532
ostat.pl. ostat.komunikace 820 364490
ostat.pl. pohřeb. 1 10948
ostat.pl. silnice 199 147191
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 129247
ostat.pl. zeleň 62 36143
Celkem KN 8571 14036280
Par. DKM 8571 14036280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 286
č.p. byt.dům 63
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 38
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 530
č.p. tech.vyb 9
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 12
č.e. garáž 34
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 133
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 217
bez čp/če jiná st. 156
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 28
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 1681
byt.z. byt 743
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 19
obč.z. byt 33
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 803
LV 2413
spoluvlastník 3874

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2005
ZMVM 1:2000 03.12.1984 01.12.2005 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1956 01.12.2005 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.12.2005 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 21.08.2019 15:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.