k.ú.: 776319 - Valašské Klobouky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585891 - Valašské Klobouky NUTS5 CZ0724585891
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1033 2349162
zahrada 915 498143
ovoc. sad 137 345402
travní p. mez, stráň 5 4951
travní p. 1257 2411102
lesní poz 684 5937912
vodní pl. nádrž umělá 4 8271
vodní pl. tok přirozený 111 105914
vodní pl. tok umělý 43 12744
vodní pl. zamokřená pl. 11 31330
zast. pl. společný dvůr 19 4964
zast. pl. zbořeniště 8 1141
zast. pl. 1733 406880
ostat.pl. dráha 9 174882
ostat.pl. jiná plocha 718 434673
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 48
ostat.pl. manipulační pl. 243 259074
ostat.pl. neplodná půda 491 373224
ostat.pl. ostat.komunikace 832 354040
ostat.pl. pohřeb. 1 10948
ostat.pl. silnice 94 147182
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 53 129240
ostat.pl. zeleň 60 35058
Celkem KN 8464 14036285
Par. DKM 8464 14036285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 277
č.p. byt.dům 63
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 36
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 541
č.p. tech.vyb 9
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 12
č.e. garáž 34
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 133
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 221
bez čp/če jiná st. 161
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 28
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 1692
byt.z. byt 743
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 19
obč.z. byt 33
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 803
LV 2420
spoluvlastník 3899

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2005
ZMVM 1:2000 03.12.1984 01.12.2005 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1956 01.12.2005 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.12.2005 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:06

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.