k.ú.: 776319 - Valašské Klobouky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585891 - Valašské Klobouky NUTS5 CZ0724585891
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1035 2348480
zahrada 916 494531
ovoc. sad 137 345250
travní p. mez, stráň 5 4951
travní p. 1259 2407260
lesní poz 692 5939891
vodní pl. nádrž umělá 4 8271
vodní pl. tok přirozený 111 105566
vodní pl. tok umělý 43 12744
vodní pl. zamokřená pl. 11 31330
zast. pl. společný dvůr 11 2340
zast. pl. zbořeniště 6 971
zast. pl. 1734 404134
ostat.pl. dráha 8 175087
ostat.pl. jiná plocha 751 441257
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 48
ostat.pl. manipulační pl. 243 259031
ostat.pl. neplodná půda 495 368269
ostat.pl. ostat.komunikace 858 359651
ostat.pl. pohřeb. 7 15684
ostat.pl. silnice 96 147456
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 129030
ostat.pl. zeleň 60 35058
Celkem KN 8539 14036290
Par. DKM 8539 14036290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 65
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 21
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 36
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 802
č.p. tech.vyb 9
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 14
č.e. garáž 34
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 135
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 224
bez čp/če jiná st. 174
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 1698
byt.z. byt 743
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 19
obč.z. byt 33
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 803
LV 2419
spoluvlastník 3904

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2005
ZMVM 1:2000 03.12.1984 01.12.2005 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1956 01.12.2005 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.12.2005 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 14.07.2020 04:51

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.