k.ú.: 776319 - Valašské Klobouky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585891 - Valašské Klobouky NUTS5 CZ0724585891
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1075 2363073
zahrada 879 480618
ovoc. sad 138 354123
travní p. mez, stráň 2 1333
travní p. 1263 2408422
lesní poz 684 5935454
vodní pl. nádrž umělá 4 8271
vodní pl. tok přirozený 111 105914
vodní pl. tok umělý 43 12744
vodní pl. zamokřená pl. 11 31330
zast. pl. společný dvůr 51 11336
zast. pl. zbořeniště 25 3421
zast. pl. 1722 406195
ostat.pl. dráha 9 174882
ostat.pl. jiná plocha 676 415072
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 48
ostat.pl. manipulační pl. 244 259184
ostat.pl. neplodná půda 503 376532
ostat.pl. ostat.komunikace 843 366185
ostat.pl. pohřeb. 1 10948
ostat.pl. silnice 198 145734
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 129247
ostat.pl. zeleň 64 36214
Celkem KN 8603 14036280
Par. DKM 8603 14036280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 293
č.p. byt.dům 63
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 38
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 523
č.p. tech.vyb 9
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 12
č.e. garáž 34
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 134
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 212
bez čp/če jiná st. 153
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 28
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 1681
byt.z. byt 743
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 19
obč.z. byt 33
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 803
LV 2412
spoluvlastník 3887

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2005
ZMVM 1:2000 03.12.1984 01.12.2005 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1956 01.12.2005 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.12.2005 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 22.05.2019 13:10

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.