k.ú.: 775941 - Vacíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540315 - Hvožďany NUTS5 CZ020B540315
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 397 2184071
zahrada 95 67084
travní p. 292 1287753
lesní poz 69 13244152
vodní pl. nádrž umělá 10 8502
vodní pl. tok přirozený 11 7767
vodní pl. zamokřená pl. 4 4484
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. 115 62883
ostat.pl. jiná plocha 32 31577
ostat.pl. manipulační pl. 18 31531
ostat.pl. neplodná půda 12 10049
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1038
ostat.pl. ostat.komunikace 165 150637
ostat.pl. silnice 10 56380
ostat.pl. zeleň 3 3454
Celkem KN 1235 17151378
Par. KMD 1235 17151378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 104
LV 210
spoluvlastník 1414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2008
S-SK GS 1:2880 1900 15.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 04:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.