k.ú.: 775827 - Mělník nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534510 - Úžice NUTS5 CZ0205534510
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 161 817206
zahrada 66 47201
travní p. 187 663808
lesní poz 48 1044960
vodní pl. tok umělý 4 6633
zast. pl. zbořeniště 1 120
zast. pl. 60 27809
ostat.pl. jiná plocha 20 36476
ostat.pl. manipulační pl. 6 3824
ostat.pl. neplodná půda 18 23679
ostat.pl. ostat.komunikace 41 62043
ostat.pl. silnice 2 30735
Celkem KN 614 2764494
Par. KMD 614 2764494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 60
LV 140
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 09:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.