k.ú.: 775754 - Chobot - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536903 - Chobot NUTS5 CZ0316536903
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 724246
zahrada 70 32840
travní p. 115 297775
lesní poz 17 1102268
vodní pl. rybník 6 42543
vodní pl. tok umělý 36 6227
zast. pl. společný dvůr 2 285
zast. pl. zbořeniště 1 409
zast. pl. 58 25358
ostat.pl. jiná plocha 9 5960
ostat.pl. manipulační pl. 4 3188
ostat.pl. neplodná půda 3 5930
ostat.pl. ostat.komunikace 41 72136
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5176
Celkem KN 453 2324341
Par. DKM 3 30585
Par. KMD 450 2293756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 55
LV 92
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2017
DKM-KPÚ 03.09.2014 1:1000 03.09.2014 *) přesah ze soused. k.ú. Myštice (KPÚ)
S-SK GS 1:2880 1824 27.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.09.2020 10:59

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.