k.ú.: 775665 - Útušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558486 - Útušice NUTS5 CZ0324558486
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 657 2604832
zahrada 259 146153
ovoc. sad 9 21559
travní p. 138 268424
lesní poz les s budovou 2 116
lesní poz 25 48033
vodní pl. nádrž umělá 6 13968
vodní pl. tok přirozený 51 32324
zast. pl. zbořeniště 2 1002
zast. pl. 300 100581
ostat.pl. dálnice 17 86190
ostat.pl. jiná plocha 93 38559
ostat.pl. manipulační pl. 18 33474
ostat.pl. neplodná půda 75 34709
ostat.pl. ostat.komunikace 206 74089
ostat.pl. silnice 94 64383
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2285
ostat.pl. zeleň 6 8662
Celkem KN 1960 3579343
Par. DKM 1960 3579343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 207
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 300
LV 376
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2009
THM-G 1:2000 10.05.1965 15.07.2009
S-SK GS 1:2880 1838 10.05.1965


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 19.09.2020 05:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.