k.ú.: 775452 - Čížky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584070 - Úsuší NUTS5 CZ0643584070
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 326370
zahrada 42 33268
ovoc. sad 6 24791
travní p. 165 319012
lesní poz 38 718050
vodní pl. tok přirozený 9 5523
zast. pl. zbořeniště 2 251
zast. pl. 44 11866
ostat.pl. jiná plocha 71 51593
ostat.pl. manipulační pl. 2 5457
ostat.pl. neplodná půda 29 13863
ostat.pl. ostat.komunikace 23 12235
ostat.pl. silnice 39 20754
ostat.pl. zeleň 1 106
Celkem KN 542 1543139
Par. KMD 542 1543139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 10
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 43
LV 51
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 23.09.2020 14:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička