k.ú.: 775436 - Ústrašice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 599123 - Ústrašice NUTS5 CZ0317599123
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 1010101
zahrada 213 177003
travní p. 121 343403
lesní poz 26 5380509
vodní pl. nádrž umělá 2 2492
vodní pl. tok přirozený 4 159102
vodní pl. tok umělý 14 3026
vodní pl. zamokřená pl. 10 29268
zast. pl. 246 67350
ostat.pl. jiná plocha 27 25906
ostat.pl. manipulační pl. 33 38003
ostat.pl. neplodná půda 10 4008
ostat.pl. ostat.komunikace 57 117654
ostat.pl. pohřeb. 1 1986
ostat.pl. silnice 3 30974
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8172
Celkem KN 918 7398957
Par. KMD 918 7398957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 98
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 228
LV 277
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2009
S-SK GS 1:2880 1828 09.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 22.09.2020 17:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička