k.ú.: 775347 - Kerhartice nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 258661
zahrada 194 154693
travní p. 111 246998
lesní poz 63 1351457
vodní pl. tok přirozený 11 40345
vodní pl. zamokřená pl. 1 2668
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. zbořeniště 1 423
zast. pl. 369 105455
ostat.pl. dráha 13 85957
ostat.pl. foto. elektrárna 1 1856
ostat.pl. jiná plocha 146 251856
ostat.pl. manipulační pl. 2 5244
ostat.pl. neplodná půda 3 8059
ostat.pl. ostat.komunikace 98 138206
ostat.pl. pohřeb. 1 4211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14592
ostat.pl. zeleň 13 7090
Celkem KN 1066 2677781
Par. DKM 1066 2677781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 158
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 68
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 357
byt.z. byt 125
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 128
LV 441
spoluvlastník 672

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2002
ZMVM 1:1000 31.12.1991 16.12.2002
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 16:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.