k.ú.: 775339 - Hylváty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 451 2880603
zahrada 657 295947
travní p. 454 549189
lesní poz 153 1334763
vodní pl. nádrž umělá 11 3651
vodní pl. rybník 4 13279
vodní pl. tok přirozený 87 66637
vodní pl. tok umělý 20 5100
vodní pl. zamokřená pl. 3 1791
zast. pl. společný dvůr 17 2076
zast. pl. zbořeniště 16 2828
zast. pl. 1159 216364
ostat.pl. dráha 9 52990
ostat.pl. jiná plocha 477 306222
ostat.pl. manipulační pl. 30 48389
ostat.pl. neplodná půda 10 6070
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 256
ostat.pl. ostat.komunikace 275 217770
ostat.pl. pohřeb. 1 3999
ostat.pl. silnice 32 71755
ostat.pl. skládka 5 3083
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7697
ostat.pl. zeleň 54 24928
Celkem KN 3931 6115387
Par. DKM 3931 6115387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 40
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 483
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 5
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 87
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 332
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1104
byt.z. byt 748
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 773
LV 1566
spoluvlastník 2593

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.05.2003
ZMVM 1:2000 31.12.1991 21.05.2003
THM-V 1:1000 31.12.1951 21.05.2003
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1951


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.08.2019 02:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.