k.ú.: 775002 - Předlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 836652
zahrada 259 188189
ovoc. sad 2 10074
travní p. 85 472073
lesní poz 31 465929
vodní pl. nádrž umělá 3 3593
vodní pl. tok přirozený 14 33807
zast. pl. společný dvůr 7 3280
zast. pl. zbořeniště 23 3142
zast. pl. 737 263406
ostat.pl. dráha 10 202065
ostat.pl. dálnice 3 5764
ostat.pl. jiná plocha 405 1068616
ostat.pl. manipulační pl. 96 244789
ostat.pl. neplodná půda 5 22587
ostat.pl. ostat.komunikace 166 203288
ostat.pl. silnice 20 116499
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 3837
ostat.pl. zeleň 65 55635
Celkem KN 2096 4203225
Par. DKM 2096 4203225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 215
č.p. byt.dům 18
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 40
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 70
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 10
č.e. doprava 1
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 138
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 712
obč.z. byt 64
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 66
LV 482
spoluvlastník 608

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.02.2004
THM-V 1:1000 01.03.1979 03.02.2004
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 05.06.2020 01:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.