k.ú.: 774791 - Úsov-Židovská obec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541222 - Úsov NUTS5 CZ0715541222
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 16 2532
zast. pl. společný dvůr 1 660
zast. pl. zbořeniště 21 1561
zast. pl. 47 9191
ostat.pl. jiná plocha 5 375
ostat.pl. manipulační pl. 4 918
ostat.pl. ostat.komunikace 5 5259
ostat.pl. pohřeb. 1 4380
ostat.pl. silnice 2 1417
ostat.pl. zeleň 3 322
Celkem KN 105 26615
Par. KMD 105 26615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 47
LV 41
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2016
KM-D 1:2000 11.11.2002 12.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1884 11.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 09:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.