k.ú.: 774782 - Úsov-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541222 - Úsov NUTS5 CZ0715541222
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 763 6362413
zahrada 363 168731
travní p. 39 90217
lesní poz 41 312288
vodní pl. rybník 4 138661
vodní pl. tok přirozený 68 43461
vodní pl. tok umělý 63 26604
vodní pl. zamokřená pl. 2 371
zast. pl. společný dvůr 12 2635
zast. pl. zbořeniště 19 3494
zast. pl. 423 145084
ostat.pl. jiná plocha 78 42341
ostat.pl. manipulační pl. 57 60896
ostat.pl. neplodná půda 147 91400
ostat.pl. ostat.komunikace 176 115996
ostat.pl. pohřeb. 2 6214
ostat.pl. silnice 26 72149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 22189
ostat.pl. zeleň 18 63082
Celkem KN 2308 7768226
Par. KMD 2308 7768226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 301
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 415
byt.z. byt 40
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 46
LV 526
spoluvlastník 740

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2016
KM-D 1:2000 11.11.2002 10.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1884 11.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 02.06.2020 16:49

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.