k.ú.: 774243 - Korotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534501 - Úmonín NUTS5 CZ0205534501
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 2451782
zahrada 53 44145
ovoc. sad 3 11639
travní p. 78 252350
lesní poz 18 473688
vodní pl. nádrž umělá 1 1600
vodní pl. rybník 2 8532
vodní pl. tok přirozený 5 16986
zast. pl. společný dvůr 10 12230
zast. pl. zbořeniště 4 1475
zast. pl. 83 46414
ostat.pl. jiná plocha 59 63293
ostat.pl. manipulační pl. 6 340
ostat.pl. neplodná půda 11 6039
ostat.pl. ostat.komunikace 50 66549
ostat.pl. silnice 8 29722
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2435
ostat.pl. zeleň 5 6609
Celkem KN 514 3495828
Par. DKM 304 3366092
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 82
LV 126
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.05.2009 1:1000 29.06.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.08.2019 13:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.