k.ú.: 774227 - Březová u Úmonína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534501 - Úmonín NUTS5 CZ0205534501
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1486623
zahrada 39 30851
ovoc. sad 6 15022
travní p. 105 243639
lesní poz 31 95816
vodní pl. nádrž umělá 11 5891
vodní pl. rybník 1 93175
vodní pl. tok přirozený 30 9193
vodní pl. tok umělý 35 9117
vodní pl. zamokřená pl. 1 227
zast. pl. společný dvůr 2 765
zast. pl. zbořeniště 6 6364
zast. pl. 47 33725
ostat.pl. jiná plocha 16 5848
ostat.pl. manipulační pl. 8 7690
ostat.pl. neplodná půda 13 8666
ostat.pl. ostat.komunikace 42 36759
ostat.pl. silnice 9 24478
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1680
ostat.pl. zeleň 4 4989
Celkem KN 575 2120518
Par. KMD 575 2120518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 47
LV 92
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.05.2019 21:55

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.