k.ú.: 774111 - Jetišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551520 - Nihošovice NUTS5 CZ0316551520
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1522106
zahrada 26 17537
ovoc. sad 4 13939
travní p. 67 297730
lesní poz 44 276632
vodní pl. nádrž umělá 1 719
vodní pl. rybník 4 26050
vodní pl. tok umělý 7 6368
zast. pl. 27 18471
ostat.pl. jiná plocha 63 31145
ostat.pl. manipulační pl. 1 1676
ostat.pl. neplodná půda 34 14324
ostat.pl. ostat.komunikace 33 49201
ostat.pl. silnice 1 5553
Celkem KN 480 2281451
Par. KMD 480 2281451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 27
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 70
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.02.2016
KM-D 1:2000 31.08.2000 10.02.2016
S-SK GS 1:2880 1837 31.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 29.09.2020 16:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička