k.ú.: 774081 - Újezdec u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592731 - Uherský Brod NUTS5 CZ0722592731
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1439 3258835
zahrada 527 420857
ovoc. sad 28 102389
travní p. 337 686381
lesní poz 278 5529541
vodní pl. nádrž umělá 1 8640
vodní pl. tok přirozený 36 134183
vodní pl. tok umělý 17 3883
vodní pl. zamokřená pl. 5 13584
zast. pl. společný dvůr 1 103
zast. pl. zbořeniště 4 1755
zast. pl. 451 142984
ostat.pl. dráha 10 63596
ostat.pl. jiná plocha 160 55294
ostat.pl. manipulační pl. 21 36050
ostat.pl. mez, stráň 1 110
ostat.pl. neplodná půda 172 335417
ostat.pl. ostat.komunikace 182 202074
ostat.pl. pohřeb. 1 6825
ostat.pl. silnice 34 109334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 26645
ostat.pl. zeleň 62 76175
Celkem KN 3773 11214655
Par. DKM 3773 11214655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 344
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 440
byt.z. byt 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 10
LV 905
spoluvlastník 1497

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.11.2016
DKM 1:1000 29.05.2002
ZMVM 1:2000 01.07.1986 29.05.2002 na části měř. 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.05.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 14.07.2020 10:07

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.