k.ú.: 773751 - Újezd u Uničova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505501 - Újezd NUTS5 CZ0712505501
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 625 16027230
zahrada 636 449710
travní p. 54 60708
lesní poz 12 39806
vodní pl. nádrž umělá 4 15261
vodní pl. rybník 2 27173
vodní pl. tok přirozený 43 227780
vodní pl. zamokřená pl. 6 5022
zast. pl. zbořeniště 30 13340
zast. pl. 664 339492
ostat.pl. dráha 6 75334
ostat.pl. foto. elektrárna 4 13178
ostat.pl. jiná plocha 96 69034
ostat.pl. manipulační pl. 61 94179
ostat.pl. neplodná půda 12 9272
ostat.pl. ostat.komunikace 190 478422
ostat.pl. pohřeb. 2 6752
ostat.pl. silnice 15 157507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 34303
ostat.pl. zeleň 81 447805
Celkem KN 2548 18591308
PK 4 13880
Celkem ZE 4 13880
Par. DKM 863 17304062
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 359
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 121
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
Celkem BUD 644
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 5
obč.z. byt 3
Celkem JED 25
LV 808
spoluvlastník 1173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.07.2020 1:1000 17.07.2020 *)
FÚO 1:2000 01.01.1971
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 01.10.2020 07:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička