k.ú.: 773549 - Kovářová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596914 - Ujčov NUTS5 CZ0635596914
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 280463
zahrada 67 48845
travní p. 96 506509
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 168 974542
vodní pl. nádrž umělá 2 550
vodní pl. tok přirozený 2 683
zast. pl. zbořeniště 1 175
zast. pl. 50 16420
ostat.pl. jiná plocha 47 52207
ostat.pl. manipulační pl. 3 6979
ostat.pl. neplodná půda 102 60756
ostat.pl. ostat.komunikace 46 23279
ostat.pl. silnice 1 15891
Celkem KN 644 1987340
Par. KMD 644 1987340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 50
LV 67
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 10:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.