k.ú.: 773549 - Kovářová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596914 - Ujčov NUTS5 CZ0635596914
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 286232
zahrada 60 48173
travní p. mez, stráň 2 1258
travní p. 86 506428
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 109 975973
vodní pl. nádrž umělá 2 550
vodní pl. tok přirozený 2 683
zast. pl. zbořeniště 1 175
zast. pl. 50 16469
ostat.pl. jiná plocha 48 58793
ostat.pl. manipulační pl. 3 6979
ostat.pl. mez, stráň 28 32556
ostat.pl. neplodná půda 40 16343
ostat.pl. ostat.komunikace 39 20796
ostat.pl. silnice 1 15891
Celkem KN 529 1987340
Par. KMD 529 1987340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 49
LV 68
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.09.2020 15:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička