k.ú.: 773441 - Uhřínov u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596906 - Uhřínov NUTS5 CZ0635596906
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 1734777
zahrada 162 89215
travní p. 216 882865
lesní poz les s budovou 1 116
lesní poz 336 1293870
vodní pl. nádrž umělá 4 24506
vodní pl. rybník 2 5338
vodní pl. tok přirozený 78 83735
vodní pl. tok umělý 1 1859
vodní pl. zamokřená pl. 1 681
zast. pl. společný dvůr 1 8015
zast. pl. zbořeniště 4 358
zast. pl. 195 56884
ostat.pl. jiná plocha 15 9283
ostat.pl. manipulační pl. 23 17606
ostat.pl. neplodná půda 131 104081
ostat.pl. ostat.komunikace 85 98606
ostat.pl. pohřeb. 1 1101
ostat.pl. silnice 62 86877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5017
ostat.pl. zeleň 25 12313
Celkem KN 1531 4517103
Par. DKM 991 4232176
Par. KMD 540 284927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 117
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 190
LV 260
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2016
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2011
DKM 1:1000 29.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2019 22:57

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.