k.ú.: 773441 - Uhřínov u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596906 - Uhřínov NUTS5 CZ0635596906
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1725762
zahrada 181 102777
travní p. 212 878794
lesní poz les s budovou 1 116
lesní poz 336 1293870
vodní pl. nádrž umělá 4 24506
vodní pl. rybník 2 5338
vodní pl. tok přirozený 78 83735
vodní pl. tok umělý 1 1859
vodní pl. zamokřená pl. 1 681
zast. pl. společný dvůr 1 8015
zast. pl. zbořeniště 5 526
zast. pl. 199 57281
ostat.pl. jiná plocha 29 13826
ostat.pl. manipulační pl. 20 17276
ostat.pl. neplodná půda 125 101908
ostat.pl. ostat.komunikace 88 98566
ostat.pl. pohřeb. 1 1101
ostat.pl. silnice 63 86848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2061
ostat.pl. zeleň 24 12257
Celkem KN 1546 4517103
Par. DKM 992 4231958
Par. KMD 554 285145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 126
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 195
LV 261
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2016
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2011
DKM 1:1000 29.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.09.2020 23:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.