k.ú.: 773247 - Úhonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 532991 - Úhonice NUTS5 CZ020A532991
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 456 5850844
zahrada 475 321587
ovoc. sad 17 39266
travní p. 60 75954
lesní poz les(ne hospodář) 6 11372
lesní poz 29 2885800
vodní pl. nádrž umělá 3 5524
vodní pl. rybník 3 13637
vodní pl. tok přirozený 27 11099
vodní pl. tok umělý 11 11089
vodní pl. zamokřená pl. 2 7940
zast. pl. zbořeniště 1 97
zast. pl. 666 178341
ostat.pl. jiná plocha 99 68934
ostat.pl. manipulační pl. 33 62061
ostat.pl. neplodná půda 1 308
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 74
ostat.pl. ostat.komunikace 131 201101
ostat.pl. pohřeb. 3 2473
ostat.pl. silnice 19 116684
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20388
ostat.pl. zeleň 27 49232
Celkem KN 2073 9933805
Par. DKM 2073 9933805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 417
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 67
bez čp/če jiná st. 87
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 655
obč.z. byt 21
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 22
LV 729
spoluvlastník 1061

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2017
DKM-KPÚ 03.01.2014 1:1000 10.01.2014 *)
DKM-KPÚ 24.04.2009 1:1000 25.08.2009 *) část k.ú. obnovena KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 01.10.2020 07:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička