k.ú.: 773191 - Bláto - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534498 - Uhlířské Janovice NUTS5 CZ0205534498
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 2485068
zahrada 19 25792
travní p. 38 66219
lesní poz 1 10337
vodní pl. rybník 1 61651
vodní pl. tok přirozený 1 850
vodní pl. tok umělý 50 19706
vodní pl. zamokřená pl. 2 976
zast. pl. společný dvůr 4 5654
zast. pl. 29 58665
ostat.pl. jiná plocha 15 19917
ostat.pl. manipulační pl. 11 18518
ostat.pl. neplodná půda 1 4647
ostat.pl. ostat.komunikace 15 12506
ostat.pl. silnice 5 39160
ostat.pl. skládka 7 19350
Celkem KN 512 2849016
Par. KMD 512 2849016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 29
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 134
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2017
S-SK GS 1:2880 1824 27.09.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 09:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.