k.ú.: 772844 - Uherské Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 80734
zahrada 530 221179
ovoc. sad 1 13506
travní p. 17 13479
vodní pl. tok přirozený 8 150463
zast. pl. společný dvůr 38 11059
zast. pl. zbořeniště 36 7507
zast. pl. 2837 780203
ostat.pl. dráha 16 72323
ostat.pl. jiná plocha 432 153488
ostat.pl. manipulační pl. 162 206237
ostat.pl. neplodná půda 25 11518
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 4168
ostat.pl. ostat.komunikace 595 601677
ostat.pl. silnice 55 46460
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 58559
ostat.pl. zeleň 377 494433
Celkem KN 5219 2926993
Par. DKM 5219 2926993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 387
č.p. byt.dům 249
č.p. garáž 38
č.p. jiná st. 82
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 97
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 296
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 17
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 627
č.e. jiná st. 8
č.e. obč.vyb 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 499
bez čp/če jiná st. 167
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 34
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo plav.úč. 2
Celkem BUD 2646
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 4061
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 25
byt.z. j.nebyt 211
byt.z. rozest. 6
obč.z. byt 242
obč.z. garáž 26
obč.z. j.nebyt 223
Celkem JED 4797
LV 6241
spoluvlastník 12136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.2000 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1969 01.03.2000 KGKS Brno
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.01.1969 04.09.1931,1:1000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.07.2020 20:00

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.